เปิดประวัติ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ สิ้นเกจิดังเมืองขอนแก่น

เปิดประวัติ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ สิ้นเกจิดังเมืองขอนแก่น

ส่องประวัติ “พระครูปริยัติธรรมวงศ์” เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เกจิดังเมืองขอนแก่น หลังมรณภาพแล้ว สิริอายุ 60 ปี ถือเป็นข่าวเศร้าของศิษยานุศิษย์หลัง หลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ,ดร. (สุพล ธมฺมวํโส) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งมรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 18.12 น. ณ กุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์ (กุฏิใหญ่) วัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น สิริอายุ 60 ปี 4 เดือน 19 วัน เลขเด็ด

เลขเด็ด พระครูปริยัติธรรมวงศ์

  • สิริอายุ 60 ปี
  • มรณภาพ วันที่ 19 ตุลาคม 2566
  • เวลา 18.12 น.

ประวัติ พระครูปริยัติธรรมวงศ์

พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เกิดที่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 บ้านหินแห่ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ประวัติการศึกษา พระครูปริยัติธรรมวงศ์

  • ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2558
  • ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2544
  • ปริญญาตรี พธ.บ. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2539
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.วค. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อการศึกษา 2539
  • เปรียญธรรม 4 ประโยค จากสำนักเรียนวัดหนองแวง เมื่อปีการศึกษา 2535
  • นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดหนองกุง เมื่อปีการศึกษา 2532

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *